ร.อ. ธรรมนัส เล็งเวน คืนที่ดินที่อำเภอบางละมุง สร้าง Smart Cityจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ EEC

          ร.อ. ธรรมนัส เล็งเวน คืนที่ดิน   ซึ่งขณะนี้เขากำลังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาพูดถึงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยจะมีการนำพื้นที่จำนวนแปดหมื่นกว่าไร่ซึ่งอยู่ในอำเภอบางละมุงซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐบาลด้วยพื้นที่ดังกล่าวนั้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีการเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปประกอบอาชีพทำไร่ทำนาทำสวน  เช่นทำสวนมะพร้าว    ทำสวนมันสำปะหลัง  รวมถึงสวนยางพาราและปลูกฝ้ายเพื่อเป็นสินค้าทางการเกษตรส่งออกขายยังต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับประชาชนและสร้างอาชีพให้กับประชาชน 

         อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการที่จะมีการพัฒนาที่ดินตรงบริเวณดังกล่าวเพื่อให้กลายมาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอนาคตซึ่งตรงบริเวณดังกล่าวนั้นจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ของทางด้านการค้าขายในกลุ่ม EEC โดยทางด้าน   ร้อยเอกธรรมนัสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาตรงจุดพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังต้องการให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรสำหรับในการส่งออกไปขายอีกด้วย 

       สำหรับโครงการที่ร้อยเอกธรรมนัสมีการกล่าวถึงนั้น

ก็คือการเวนคืนที่ดินบริเวณพื้นที่ของอำเภอบางละมุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ เพื่อที่จะสร้างพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็น smart City หรือพัฒนาขึ้นมาให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะสำหรับการค้าขายและรองรับการพัฒนาของเศรษฐกิจไทย

         โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นในอนาคตจะมีการสร้างสนามบินอู่ตะเภานอกจากนี้ยังจะมีการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่กำลังจะมีความเจริญเข้าไปในชุมชนดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะสร้างเป็นเมืองใหม่หรือ Smart City ขึ้นมาเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต 

         สำหรับโครงการของ  EEC จะเป็นโครงการพัฒนาที่ดิน

เพื่อการมาเป็นแหล่งที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจโดยจะมีการจัดตั้งพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้มีความทันสมัยและเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจะมีการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะมีการสร้างโรงแรมมากขึ้นและมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเยอะขึ้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวนั้นก็จะมีงานทำมากขึ้นสามารถทำมาหากินได้ดีขึ้น

           สำหรับโครงการนี้ร้อยเอกธรรมนัสมั่นใจว่าหากโครงการนี้สามารถสร้างเสร็จสมบูรณ์ออกมาประชาชนจะไม่เดือดร้อนอย่างแน่นอนเพราะทุกโครงการที่รัฐบาลได้มีการคิดขึ้นมานั้นคิดเพื่อประชาชนและเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนนั่นเอง 

     อย่างไรก็ตามก่อนโครงการ Smart City จะเริ่มนั้นข้างล่างรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องมีการเข้าพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในกรณีที่รัฐบาลต้องการเวนคืนที่ดินเพราะถ้าหากว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเวนคืนที่ดินก็จะไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณโดยรอบและพัฒนาเศรษฐกิจไปได้นั่นเอง 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ทางเข้า ufabet