สินมั่นคงประกันภัย ยกเลิกประกันภัย Covid 2 in 1

     มีการประกาศออกมาจากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย เกี่ยวกับกรมธรรมม์ประกันภัย ที่ทางบริษัทมีการเปิดให้ลูกค้าได้ซื้อกรมธรรม์ในช่วงนี้ สินมั่นคงประกันภัย ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่ดูแลและคุ้มครองคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

โดยกรมธรรม์ดังกล่าวนั้นเป็นกรมธรรม์ที่เมื่อมีการซื้อประกันภัยโควิดไปแล้ว มีการติดเชื้อไวรัสโควิดภายหลังจากที่กรมธรรม์ที่ซื้อไปมีผล ทางบริษัทจะมีการจ่ายเงินค่าประกันให้ โดยเป็นการจ่ายแบบ เจอ จ่าย และจบ  ซึ่งกรมธรรม์นี้จะเป็นการดูแลลูกค้าที่ติด covid แบบ 2 in 1

     อย่างไรก็ตามจากที่ทางบริษัทสินมั่นคงประกันภัยประกาศออกมานั่นแสดงให้เห็นว่าลุกค้าคนไหนที่ได้มีการซื้อกรมธรรม์นี้เอาไว้ ทางบริษัทจะมีการขอยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ดังกล่าวพร้อมกันนี้

ทางบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจะมีการคืนเงินประกันให้กับลุกค้าที่มีการซื้อประกันโควิดเอากับทางบริษัทภายในระยะเวลา 15 วัน โดยทางบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจะมีการยึดจากวันที่ลูกค้าถูกยกเลิกกรมธรรม์นั่นเอง 

      สำหรับแถลงการณ์เกี่ยวกับการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้าสินมั่นคงนั้น ได้มีการส่งเป็นเอกสาร ออกเป็นหนังสือชี้แจงให้กับลูกค้าทราบกันเลยทีเดียว ส่วนสาเหตุที่มีการยกเลิกกรมธรรม์นี้ อาจจะเกิดมาจากที่ตอนนี้คนไทยกำลังได้รับการแพร่เชื้อไวรัสโควิดกันเยอะมาก

หากดูจากตามข่าวจะเห็นจำนวนคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดวันละเกือบหนึ่งหมื่นคนแล้ว ในขณะที่ข้อมูลนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมุลที่เป็นจริง ซึ่งอาจจะมีคนที่ติดเชื้อแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งกับทาง สบค. ก็ได้ทำให้หลายคนเชื่อว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดในตอนนี้มีปริมาณต่อวันมากกว่าหนึ่งหมื่นคนแล้วน่นเอง 

        อย่างไรก็ตามสิทธิ์ของบริษัทประกันภัย จะสามารถยกเลิกรมธรรม์ได้เช่นเดียวกัน หากมีการเปิดกรมธรรม์ให้กับลูกค้าเกิน 30 วันไปแล้ว โดยจะต้องมีการชี้แจงเหตุผลและออกเอกสารแจ้งกับลูกค้าพร้อมมีการคืนเงินให้กับลูกค้านั่นเอง 

    เชื่อว่าสำหรับบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ทีมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิดทั้งที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเยอะมากก็เพราะว่า ทางบริษัทประกันภัย ไม่มั่นใจในการทำงานและแก้ไขปัญหาโควิดของทางรัฐบาล หากยิ่งมีการเปิดให้มีการสมัครกรมธรรม์นี้ต่อไป จะทำให้บริษัทขาดทุนได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มีการยกเลิกกรมธรรม์นี้ 

          อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกกรมธรรม์นี้ ประชาชนที่ซื้อกรมธรรม์นี้ไปคงไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะได้มีการซื้อและจ่ายเงินแล้ว ซึ่งสมควรที่บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจะต้องดูแลลุกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ต่อไป ไม่ควรยกเลิกกรมธรรม์ที่มีการซื้อแล้ว และเป็นการคืนเงินให้แบบนี้ หากบริษัทสินมั่นคงไม่ดูแลลูกค้า อนาคตคงไม่สามารถขายประกันอย่างอื่นให้กับลูกค้าได้อีกแล้ว เพราะคงไม่มีใครเชื่อใจในประกันของบริษัทนี้นั่นเอง 

          

สนับสนุนโดย.  ทางเข้า gclub มือถือ