Day: ธันวาคม 5, 2019

ทะเลน้อยที่พัทลุง

น็อต วรฤทธิ์ พาเยี่ยมชม ทะเลน้อยที่พัทลุง

น็อต วรฤทธิ์ ทะเลน้อยที่พัทลุง ปกติจะเป็นคนลุยๆอยู่แล้วในสมัยเรียนก็จะไปทำค่ายอนุรักษ์กับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเสมอแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปทำกิจกรรมไกลๆเท่าไหร่เลยเลือกที่จะเที่ยวใกล้ๆ นั่นก็คือในประเทศไทยของเรานั่นเอง เพระาประเทศไทยยังมีที่สวยงามอีกมาก

อ่านต่อ »