Month: มิถุนายน 2020

ข้อเสียของการรวมอำนาจการตัดสินใจ

ข้อเสียของการรวมอำนาจการตัดสินใจ

ข้อเสียของการรวมอำนาจการตัดสินใจ หากว่าบริษัทไหนที่มีสายบังคับบัญชาเยอะเกินไปอาจจะทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก มีหลายรูปแบบที่จะทำให้มีการควบคุมการทำงานอย่างเหมาะสมหากบริษัทไหนใช้แบบที่มีสายบังคับบัญชามากเกินไปหรือการรวมอำนาจไว้ที่จุดเดียวอาจจ

อ่านต่อ »
การสร้างโครงสร้างเพื่อปรับสายงาน

การสร้างโครงสร้างเพื่อปรับสายงาน

การสร้างโครงสร้างเพื่อปรับสายงาน การบริหารโครงการคือการดำเนินภายใต้ธุรกิจหรือภายใต้บริษัท ซึ่งการบริหารโครงการเหล่านี้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมหรือความต้องการของตัวบริษัทอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านเวลาหรือแม้แต่จะเป็นทรัพยากรทางด้านบุ

อ่านต่อ »
การวางกลยุทธ์

การวาง 3 กลยุทธ์เพื่อรองรับกับความต้องการ

การวางกลยุทธ์ การตัดสินใจในการทำงานต่างๆหรือสร้างกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบ ในแผนการทำงานหรือแผนการปฏิบัติงานโครงสร้างต่างๆขององค์กรขึ้นมา มีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาว ของบริษัทนั้นๆการวางแผนระยะสั้นนั่นก็คือการวางแผนที่มุ่งเน

อ่านต่อ »