Day: พฤศจิกายน 26, 2020

ความเจริญที่เข้าถึงชนบท

ความเจริญที่เข้าถึงชนบท

ความเจริญที่เข้าถึงชนบท แหล่งชุมชนเป็นแหล่งที่รวบรวมผู้คนได้มากมายในต่างจังหวัดจะมีชุมชนเกิดขึ้นมากมายและชุมชนเหล่านั้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตหรือแม้แต่จะนำมาผลิตสิ่งของต่างๆสร้างองค์ความรู้ของชุมชนตัวเองเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของชุมชนตัวเองเพ

อ่านต่อ »