Day: ธันวาคม 17, 2020

ตลาดแรงงานทำให้ส่งผลกับการศึกษา

ตลาดแรงงานทำให้ส่งผลกับการศึกษา

ตลาดแรงงานทำให้ส่งผลกับการศึกษา นักพัฒนาองค์กรหรือแม้แต่จะเป็นผู้ที่เพิ่มศักยภาพของตัวเองในประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นและปัจจุบันรวมถึงสถานศึกษาพิเศษต่างๆก็ได้เปิดโอกาสให้มีนักศึกษาเหล่านั้นเข้าไปศึกษาเรียนรู้งานหรือแม้แต่จะเป็นทำง

อ่านต่อ »