Month: มกราคม 2021

ภัยแล้งกับภาคธุรกิจ

ภัยแล้งกับภาคธุรกิจ

ภัยแล้งกับภาคธุรกิจ ภัยแล้งที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจณขณะนี้ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างหลักไม่ว่าจะเป็นข้าวที่มีการส่งออกเป็นจำนวนมากยางพาราพืชผลทางการเกษตรอื่นๆก็มีความต้องการในการใช้น้ำเป็นอ

อ่านต่อ »
ผู้แย่งงานคนขับรถแท็กซี่

ผู้แย่งงานคนขับรถแท็กซี่

ผู้แย่งงานคนขับรถแท็กซี่ ทำไมหน้าปีที่ผ่านมาจึงมีการประท้วงของคนขับแท็กซี่เป็นจำนวนมากเพราะเขาบอกว่าเขาขาดรายได้หรือว่าโดนแย่งอาชีพเรียกว่ามีบางคนพูดถึงขั้นว่าโดนปล้นอาชีพไปเลยก็ว่าได้นั้นเป็นเพราะว่าอะไรหากคุณเป็นคนใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันนะครับคุณคงจ

อ่านต่อ »
ความอยู่รอดขององค์กรนั้นๆ

บุคลากรและความอยู่รอดขององค์กรนั้นๆ

ความอยู่รอดขององค์กรนั้นๆ สูงสุดของผู้ทำงานจึงต้องมีผู้ทำงานหลายแบบหรือแม้แต่จะเป็นบุคลากรหลายแบบอยู่ในองค์กรเดียวกันนี่คือความคิดพื้นฐานของการก่อตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรในปัจจุบันและในขณะนี้มีเทรนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปใช้

อ่านต่อ »
ธุรกิจร้านกาแฟ

ธุรกิจร้านกาแฟ

ธุรกิจร้านกาแฟ หลายคนที่เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเมื่อเช้าไม่ได้ทำงานประจำหรือว่าเพิ่งออกจากงานหรือแม้แต่กำลังจะทำอะไรสักอย่างสิ่งแรกที่ควรตัวใหญ่มากที่สุดคือการทำร้านกาแฟนะครับเพราะคิดว่าเป็นงานที่ค่อนข้างดี สมมุติสามารถขายได้แก้วละ 50 และมีลูกค้

อ่านต่อ »