Day: มกราคม 6, 2021

ธุรกิจร้านกาแฟ

ธุรกิจร้านกาแฟ

ธุรกิจร้านกาแฟ หลายคนที่เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเมื่อเช้าไม่ได้ทำงานประจำหรือว่าเพิ่งออกจากงานหรือแม้แต่กำลังจะทำอะไรสักอย่างสิ่งแรกที่ควรตัวใหญ่มากที่สุดคือการทำร้านกาแฟนะครับเพราะคิดว่าเป็นงานที่ค่อนข้างดี สมมุติสามารถขายได้แก้วละ 50 และมีลูกค้

อ่านต่อ »