Day: มิถุนายน 1, 2021

ปี 63 ผลพวงจากโควิด-19 ทำให้ ยอดการใช้งานเชื้อเพลิงภายในประเทศลดลงแต่การส่งออกเพิ่มขึ้น

           มีการเปิดเผยออกมาจากทาง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเชื้อเพลิงภายในประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นประชาชนคนไทยมีจำนวนการใช้งานเชื้อเพลิงในประเทศไทยนั้นลดน้อยลงเป็นอย่างมากโดยมีจำนวนลดลงมากถึง 1

อ่านต่อ »