Day: กรกฎาคม 9, 2021

ยอดขายรถยนต์  Audi ปี พ.ศ.2563 ทะลุเกิน 1000 คัน 

          เสื้อหลายคนคงรู้จักยอดขาย รถยนต์  Audi  กันเป็นอย่างดีซึ่งรถยนต์ยี่ห้อนี้มีราคาค่อนข้างสูงเพราะเป็นรถที่มาจากประเทศยุโรปและรถยนต์ยี่ห้อ  Audi   นี่เองเพิ่งมาเปิดธุรกิจในประเทศไทยได้เพียงแค่ประมาณ 4 ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงประมาณต้นปี

อ่านต่อ »