Day: เมษายน 27, 2022

อาชีพขายต้นไม้ 

    อาชีพขายต้นไม้   ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้เป็นช่วงที่คนตกงานกันเยอะมากเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเองก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส covid สินค้าขายไม่ค่อยได้ราคาและที่สำคัญการส่งออกไปต่างประเทศนั้นก็ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากว่า

อ่านต่อ »