Day: พฤษภาคม 12, 2022

เศรษฐกิจชุมชนลดต้นทุนนำถุงเพาะกล้าเก่ามารีไซเคิลใช้อีกครั้ง

เศรษฐกิจชุมชนลดต้นทุน ประหยัดตังค์นำถุงเพาะกล้ามารีไซเคิลหลายคนคงเคยซื้อถุงดำมาเพาะกล้าเมื่อกล้าโตขึ้นมาแล้วก็จะนำถุงดำมาแกะโยนถุงดำทิ้งโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามันจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งจนกลายเป็นขยะมากมายสร้างมลภาวะมลพิษไม่ว่าจะเป็นการเผาป

อ่านต่อ »