Day: สิงหาคม 2, 2022

เป๊ปซี่ ประกาศ ขึ้นราคาสินค้าทุกขนาด 1-2 บาท เริ่ม 1 กรกฎาคม  65 

          เป๊ปซี่ ประกาศ ขึ้นราคา   เพิ่งจะมีการประกาศออกมาจากทางอธิบดีกรมการค้าภายในไม่นานว่าทางบริษัทเป๊ปซี่จะไม่มีการปรับเพิ่มราคาสินค้าอย่างแน่นอนโดยทางบริษัทเป๊ปซี่ ยืนยัน ที่จะยังคงคิดค่าบริการเท่าเดิมและจะเป็นแม้ว่าต้นทุนในการผลิตจะมีค่าใช้จ่า

อ่านต่อ »