Category: ธุรกิจ และ เศรษฐกิจ

แม่แบบในการดำเนินโครงการ

แม่แบบในการดำเนินโครงการและองค์ประกอบต่างๆ

แม่แบบในการดำเนินโครงการ ในโครงการต่างๆมีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันและแตกต่างกันไปตามแนวคิด หรือการกำหนดโครงสร้างของการดำเนินโครงการต่างๆภายใต้บริษัทที่มีความเห็นว่าสามารถดำเนินงานไปได้ ในส่วนของการกำหนดแม่แบบที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงหรือแม้แต่

อ่านต่อ »
ความสำคัญของการประชุม

ความสำคัญของการประชุมโครงการต่างๆ

ความสำคัญของการประชุม การจัดทำหรือสร้างโครงการต่างๆจำเป็นจะต้องมีการประชุม การประชุมจะช่วยบ่งบอกถึงทิศทางหรือแนวทางในการปฏิบัติข้อมูลต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ของแต่ละงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหากมีการประชุมที่มีการวางแผนอย่างชัดเจนไหมว่ากำหนดจุ

อ่านต่อ »
ข้อเสียของการรวมอำนาจการตัดสินใจ

ข้อเสียของการรวมอำนาจการตัดสินใจ

ข้อเสียของการรวมอำนาจการตัดสินใจ หากว่าบริษัทไหนที่มีสายบังคับบัญชาเยอะเกินไปอาจจะทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก มีหลายรูปแบบที่จะทำให้มีการควบคุมการทำงานอย่างเหมาะสมหากบริษัทไหนใช้แบบที่มีสายบังคับบัญชามากเกินไปหรือการรวมอำนาจไว้ที่จุดเดียวอาจจ

อ่านต่อ »
การสร้างโครงสร้างเพื่อปรับสายงาน

การสร้างโครงสร้างเพื่อปรับสายงาน

การสร้างโครงสร้างเพื่อปรับสายงาน การบริหารโครงการคือการดำเนินภายใต้ธุรกิจหรือภายใต้บริษัท ซึ่งการบริหารโครงการเหล่านี้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมหรือความต้องการของตัวบริษัทอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านเวลาหรือแม้แต่จะเป็นทรัพยากรทางด้านบุ

อ่านต่อ »
การวางกลยุทธ์

การวาง 3 กลยุทธ์เพื่อรองรับกับความต้องการ

การวางกลยุทธ์ การตัดสินใจในการทำงานต่างๆหรือสร้างกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบ ในแผนการทำงานหรือแผนการปฏิบัติงานโครงสร้างต่างๆขององค์กรขึ้นมา มีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาว ของบริษัทนั้นๆการวางแผนระยะสั้นนั่นก็คือการวางแผนที่มุ่งเน

อ่านต่อ »
ธุรกิจยอดขายพุ่งช่วงโควิด

ธุรกิจยอดขายพุ่งช่วงโควิด

ธุรกิจยอดขายพุ่งช่วงโควิด ตั้งแต่ปลายปี2019 จนถึงเกือบกลางปี2020 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี และองการณ์อนามัยก็ประกาศไวรัสโควิ19เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกด้วย เพราะนอกจากจะมีการแพร่ระบาดในมณฑลอู่ฮั่นของประเ

อ่านต่อ »
วิกฤติหรือโอกาส

วิกฤติหรือโอกาสที่ บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นได้รับ

วิกฤติหรือโอกาส ในยุคสมัยก่อน ที่ประเทศจีนจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในการผลิต หรือแรงงานทั่วโลกนั้น  ต้องยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่น คือประเทศที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก ว่าเป็นประเทศที่มีฐานการผลิต และส่งออกที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับภูมิภาคของทวีปเอเชีย

อ่านต่อ »
การวางแผนโครงการ

การจัดการวางแผนโครงการและตรงตามวัตถุประสงค์

การวางแผนโครงการ การสร้างขั้นตอนต่างๆในการวางแผนงานมีหลายขั้นตอน เนื่องด้วยบริษัทที่มีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่และความซับซ้อนในการทำงานจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการกำหนดสิ่งต่างๆในบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านลักษณะต่างๆการวางแผนอย่างมีขั้นมีตอน สร้างกระบวนกา

อ่านต่อ »
การทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้บริหาร

การทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้บริหาร

การทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้บริหาร การบริหารงานจำเป็นต้องใช้ศักยภาพหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบริหารทรัพยากรต่างๆในบริษัทหรือการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนนี้เองจึงเป็นส่วนสำคัญมากๆในงานวิจัยต่างๆที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจหรือพิจารณาในการลงทุนต่า

อ่านต่อ »
คนที่มีความถนัดงานแตกต่างกัน

การกำหนดคนที่มีความถนัดงานแตกต่างกัน

องค์กรที่มีประสิทธิภาพองค์กรที่จัดสรรบุคลากรต่างๆ คนที่มีความถนัดงานแตกต่างกัน อย่างเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตามความถนัดต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นความเหมาะสมกับการทำงานเพราะว่าในส่วนต่างๆเหล่านี้มีผลต่อการทำงานอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ผู้คนที่ไม่มีความสามาร

อ่านต่อ »