Category: เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพังทลาย

ไวรัสโควิด19 ระบาด เศรษฐกิจพังทลาย

  เศรษฐกิจพังทลาย เมื่อโลกของเราเข้าสู่ภาวะโรคระบาดที่แพร่กระจายไปยังทุกประเทศบนโลกใบนี้ ทำให้ทุกสิ่งอย่างเกิดความโกลาหลกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ การตกงานที่เจ้าของนายจ้างต่างๆ ไม่สามารถจ้างต่อไปได้ ความตื่นต

อ่านต่อ »
ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ

การนำข้อมูลอย่างมีคุณภาพมาใช้งาน

ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ ในส่วนของขอบเขตในการดำเนินธุรกิจจะเป็นขอบเขตของการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อ ประกอบการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจอย่างที่รู้กันว่าในส่วนของสายการบริหารจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านการวิจัยเองก็ตามหรือแม้

อ่านต่อ »