ความเจริญที่เข้าถึงชนบท

ความเจริญที่เข้าถึงชนบท แหล่งชุมชนเป็นแหล่งที่รวบรวมผู้คนได้มากมายในต่างจังหวัดจะมีชุมชนเกิดขึ้นมากมายและชุมชนเหล่านั้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตหรือแม้แต่จะนำมาผลิตสิ่งของต่างๆสร้างองค์ความรู้ของชุมชนตัวเองเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของชุมชนตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในแต่ละชุมชนที่ห่างไกลความเจริญหากมีการคิดค้นวิธีการต่างๆที่สามารถผลิตสิ่งของออกมาหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

แม้แต่จะเป็นของเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้ชุมชนของตัวเองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากให้ที่ครอบครองหรือมีการคิดค้นองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกกระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ห่างไกลก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามมากมายในการทำถนนหรือแม้แต่เป็นไฟฟ้าระบบด้วยน้ำสะอาดเข้าไปครั้งนี้เองคือสิ่งที่เป็นเครื่องมือต่างๆที่จะทำเพิ่มศักยภาพในการคิดหรือค้นคว้าสิ่งต่างๆ

ให้กับชุมชนของตัวเองสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนนั้นๆก่อนหน้านี้การที่จะมีถนนถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะเทคโนโลยีไม่สามารถผลิตได้ทันกับความห่างไกลความเจริญแต่เมื่อในตอนนี้ที่ถนนไปถึงในจุดที่มีรถเข้าถึงรวมถึงไฟฟ้าต่างๆจึงทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆการทำสวนทำไร่ในปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนไปอย่างมากมีการวางแผนในการทำลงทุนอย่างเข้าใจธุรกิจจึงทำให้หลายๆครั้งเช้าส่วนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีรายได้ที่มากพอจะเลี้ยงจุนเจือครอบครัวและกระจายความรู้ต่างๆเข้าไปที่แหล่งชุมชนของตัวเองหรือแม้แต่การจัดธุรกิจขึ้นมา

ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้กับชุมชนของตัวเองสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจของชุมชนตัวเองและเงินเหล่านั้นก็กลับมาหมุนเวียนในพื้นที่มีการหมุนเวียนในระบบก็จะมีการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อรองรับมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือแม้แต่จะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่นำมาแปรรูปต่างๆ

เพื่อนำออกไปขายและในปัจจุบันก็มีการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่เป็นโทรศัพท์เองสัญญาต่างๆก็เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลจึงทำให้ในปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าจากสวนฟาร์มที่อยู่ห่างไกลได้เป็นจำนวนมากหรือแม้แต่จะเป็นการโปรโมทโฮมสเตย์ของตัวเองในแบบชาวบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยการผลักดันของทางรัฐบาลในปัจจุบันที่มีการส่งเสริมให้ประเทศไทย

เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเป็นจำนวนมากในปัจจุบันประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของการพึ่งพาอะไรได้มาจากการท่องเที่ยวหากทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้รายได้ของประเทศของเราก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งเงินเหล่านั้นก็จะกลับมาพัฒนาประเทศในองค์รวม รายได้น้อยนั้นมาพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีมากยิ่งขึ้นนำเงินมาพัฒนาสิ่งอุปโภคบริโภคให้มีความสามารถเข้าไปถึงแหล่งที่อยู่ไกลได้ณปัจจุบัน