ภัยแล้งกับภาคธุรกิจ

ภัยแล้งกับภาคธุรกิจ ภัยแล้งที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจณขณะนี้ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างหลักไม่ว่าจะเป็นข้าวที่มีการส่งออกเป็นจำนวนมากยางพาราพืชผลทางการเกษตรอื่นๆก็มีความต้องการในการใช้น้ำเป็นอย่างมากและขนาดนี้ประเทศจีนที่ลงทุนสร้างเขื่อนปิดช่องทางน้ำของแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงในประเทศไทยแห้งแต่ประเทศจีนได้ประโยชน์นั้น

ก็คือการสร้างเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและสิ่งนี้เองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะประเทศไทยมีการพึ่งพาแม่น้ำโขงเป็นอย่างมากในการทำการเกษตรเมื่อมีผลกระทบต่อนี้จึงทำให้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั่นก็คือเกษตรกรต่างๆที่ต้องการการใช้น้ำในการทำเกษตรเพื่อปลูกพืชผลต่างๆโดยปกติแล้วภัยแล้งเหล่านี้จะมาในเดือน 4 เดือนเมษายนนั่นเอง

ถึงเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบปีแต่ณขณะนี้เริ่มแล้งตั้งแต่ตอนเดือน 1 ถือว่าเป็นเดือนที่แย่มากๆนั่นคือเดือนมกราคมปกติแล้วจะไม่มีภัยแล้งมาเยือนในสถานที่ต่างๆทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือทำการเกษตรได้อย่างดีช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงที่มีฝนตกแล้วจึงทำให้ผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นกับเกษตรกรมีการเพิ่มต้นทุนไม่ว่าจะเป็นการขุดน้ำขึ้นมาใช้การขุดน้ำนี้จะมีค่าบริการโดยประมาณก็คือ 35,000 ถึง 70,000 นี่

คือราคาขั้นต่ำโครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำที่อยู่ใต้ดินเหล่านี้มาใช้ทำพืชผลทางการเกษตรแต่ไม่ใช่เพียงเพื่อผลทางการเกษตรเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบการอุปโภคบริโภคของผู้ที่อยู่ในเขตที่ห่างไกลก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำที่แห้งและขณะนี้จึงทำให้โซเดียมในน้ำสูงมากๆเมื่อนำน้ำไปต้มแล้วก็ยิ่งมีความเข้มขึ้นเป็นอย่างมาก

เมื่อน้ำกร่อยก็ไม่สามารถทานได้รวมไปถึงคนที่มีลูกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือว่าโรคอย่างอื่นที่มีความไวต่อความเค็มของน้ำจะทำให้ไปกระตุ้นสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดูเป็นอย่างมากเพราะว่าเรื่องพืชผลทางการเกษตรถือว่ากระทบต่อหลายฝ่ายเพราะว่าเป็นต้นทุนในการผลิตสิ่งของต่างๆในการส่งออกไม่ใช่เพียงแต่พืชผลทางการเกษตรหยิบเท่านั้นที่มีการส่งออกการแปรรูปของพืชผล

ก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันหากมีการผลิตหรือว่าการออกดอกออกผลของการเกษตรต่างๆไม่ตรงไปตามเป้าและไม่มีความสามารถในการส่งเหล่านี้ไปยังโรงงานที่ต้องการการผลิตสิ่งของต่างๆอาจจะทำให้โรงงานเหล่านั้นมีความต้องการที่จะนำเข้าสินค้าเหล่านั้นซึ่งจริงๆแล้วสามารถซื้อได้ในไทยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องภัยแล้ง

จึงทำให้ปัญหาเหล่านี้กลับมาส่งผลกระทบต่อประเทศของเราเองจากที่เป็นผู้ค้าจะต้องเป็นผู้ซื้อแล้วในขณะนี้เพราะว่ามีการขาดแคลนวัตถุดิบในการทำธุรกิจต่างๆรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้อาจจะทำให้ประเทศไทยมีปัญหาได้ในอนาคตเพียงแค่ปัญหาภัยแล้งเท่านั้น

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์