ไทยเป็นหัวหอกแห่งอาเซียนในเรื่องไฟฟ้า

ไทยกับเรื่องไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าถือว่าเป็นอนาคตมากๆในการทำธุรกิจณขณะนี้เพราะว่าในอนาคตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ทรัพยากรของธรรมชาติให้น้อยลงและนำไปใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังงานสะอาดหรือพลังงานแห่งอนาคตไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกที่ดีมากๆสำหรับธุรกิจมากมายเพราะสิ่งนี้เป็นพลังงานสะอาดและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุดทำให้ไม่ต้องมีการเสียเงินต่างๆที่มาจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจก่อนหน้านี้

ยกตัวอย่างเช่นการผลิตโดยใช้ถ่านหินทำให้เกิดชั้นบรรยากาศที่ทำให้โลกร้อนลักษณะนี้ก็ต้องมีการจ่ายค่าที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนเหล่านี้ก็เป็นต้นทุนต่างๆและในอนาคตอาจจะทำให้พลังงานเหล่านี้มีการใช้น้อยลงเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองมีการผลักดันจากหลายหน่วยงานและรายบุคคลในโลกใบนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีการผลักดันให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก

เพราะเขามองว่าในอนาคตจะมีการใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลหรือว่าธรรมชาติน้อยลงส่งผลกระทบต่อธรรมชาติได้น้อยที่สุดณอนาคตจะมีการผลักดันอย่างมากในการใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าดีอย่างไรก็ดีนะก็คือว่าเราจะไม่ต้องขุดน้ำมันขึ้นมาและนำไปใส่ในกระบวนการต่างๆเพื่อนำออกมาให้เป็นน้ำมันและก็ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุดและเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบไฟฟ้านี้มีการใช้เป็นมอเตอร์มอเตอร์

จะไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติโดยไม่ปล่อยก๊าซพิษออกมาซึ่งตอนนี้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันมีการปล่อยก๊าซพิษจำนวนมากก็เริ่มมีการลดลงอย่างมากว่าให้ติดตั้งฐานการชาร์จหรือการผลิตไฟฟ้าในหลายๆที่ในประเทศไทยและประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นำของอาเซียนณขณะนี้เพราะว่ามีความเ****วชาญอย่างมากในการเดินสายไฟฟ้าไปทั่วประเทศประเทศไทย

เริ่มมีความหวังว่าจะเป็นหัวหอกในการนำเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าน่าจะพอนะขนาดนี้เรามีนวัตกรรมที่ล้ำที่สุดในอาเซียนและอาเซียนก็ต้องพึ่งพาในประเทศไทยให้เป็นตัวส่งกระแสไฟฟ้าไปขายและแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นในทุกวันไม่ว่าจะเป็นการผลิตจากเขื่อนการผลิตจากเขื่อนก็คือการสร้างเขื่อนกักกันน้ำ

และปล่อยน้ำออกมาเพื่อผ่านกระบวนการต่างๆกระแสน้ำเหล่านั้นจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเหล่านี้แจกจ่ายและนำไปขายให้กับประชาชนส่วนที่เหลือจากการขายและใช้ในประเทศนี้เราจะนำกระแสไฟฟ้าเหล่านี้ไปขายให้กับประเทศข้างเคียงสิ่งที่เราขาดลักษณะนี้นะก็คือการที่เราขาดตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้สมมุติว่าเรามีตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สามารถจ่ายให้ทั้งเมืองได้เป็นอาจจะทำให้ในอนาคตเรามีการผลิตไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์อยู่เรื่อยๆและกักเก็บไว้ใช้และวันใดวันหนึ่งที่ประสบปัญหาทำให้ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้

เราก็ยังมีกระแสไฟฟ้าที่เราเก็บไว้นี่จึงทำให้ตัวเก็บไฟฟ้าถือว่าเป็นอนาคตอย่างมากบวกกับหากประเทศวเราเป็นประเทศผู้นำทางด้านการผลิตไฟฟ้าณขณะนี้อาจจะทำให้เราเป็นหัวหอกอย่างแท้จริงทางด้านพลังงาน 

 

 

สนับสนุนโดย    สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ