Tag: ไวรัสโควิด19 ระบาด เศรษฐกิจพังทลาย

เศรษฐกิจพังทลาย

ไวรัสโควิด19 ระบาด เศรษฐกิจพังทลาย

  เศรษฐกิจพังทลาย เมื่อโลกของเราเข้าสู่ภาวะโรคระบาดที่แพร่กระจายไปยังทุกประเทศบนโลกใบนี้ ทำให้ทุกสิ่งอย่างเกิดความโกลาหลกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ การตกงานที่เจ้าของนายจ้างต่างๆ ไม่สามารถจ้างต่อไปได้ ความตื่นต

อ่านต่อ »