การท่องเที่ยวในประเทศไทย

การท่องเที่ยวในประเทศไทย หัวใจหลักของประเทศไทยคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะยอมรับว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยณปัจจุบันนี้เพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนใหญ่เลยดีกว่าของประเทศไทยมาจาก 2 สิ่งนั้นก็คือการส่งออกสินค้าต่างๆไม่ว่าสินค้าทางการเกษตรสินค้าที่ประเทศไทยผลิตหรือมีการแปรรูปต่างๆจากทรัพยากรที่มีอยู่นี่คือหนึ่งสิ่งที่เป็นรายได้หลักของประเทศไทย

แต่งเรื่องสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติไหนก็ต้องการเที่ยวในประเทศของเราแต่ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เหตุการณ์เรือล่มแล้วมีความรับผิดชอบน้อยมากสำหรับหน่วยงานต่างๆ

 

 

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือมีการออกมาพูดของบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นนายทหารและเป็นนักการเมืองพูดว่าไม่มีการรับผิดชอบใดๆสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเพราะว่าตรงสถานที่นั้นเป็นเกาะหรือเป็นทะเลทะเลหรือเกาะในส่วนนั้นเงินต่างๆก็จะมาจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่จะมาจากชาวต่างชาติมากกว่าเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่าชาวไทยที่ไปเที่ยวในที่นั่นประเทศไทยมีภูมิประเทศที่สวยงามมีภูเขามากมาย

และมีแม่น้ำที่เชื่อมต่อกันในหลายประเทศมีวัดโบสถ์วัฒนธรรมสวยงามที่ประเทศอื่นๆมีความสนใจอยากให้มาสัมผัสในเมื่อของเรา ที่สำคัญเรามีทะเลที่มีขนาดใหญ่และมีหลายๆจังหวัดติดกับขอบชายทะเลนี่จึงทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในสถานที่ต่างๆและดึงดูดเม็ดเงินงบประมาณของกรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนมากในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งท้องถิ่นต่างๆว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร

และพัฒนาอย่างไรให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้และอีกหนึ่งสิ่งก็คือการโฆษณาให้ชาวต่างชาติมีความสนใจในการที่จะนำเงินมาใช้ในประเทศของเราอย่างที่รู้กันว่าในเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยพบกับสภาวะที่เม็ดเงินแข็งตัวไม่งั้นตัวส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวมาว่าชาวต่างชาติเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายที่แพงจึงเปลี่ยนไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของเรา

ที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันสถานที่คล้ายกันแต่มีราคาถูกกว่าเราพอสมควรนั่นจึงทำให้เห็นว่าการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศลาวส่วนหนึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวที่หัวโตลงอย่างต่อเนื่องและท่องเที่ยวหายไปจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผู้ประกอบการหลายรายถึงขั้นต้องออกมาขอร้องให้รัฐบาลมีความช่วยเหลือดึงดูดนักท่องเที่ยว

แต่ในปัจจุบันมีการเสนอให้ pocket money กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในไทยให้เงินสำหรับเที่ยวในประเทศไทยจึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เพราะว่าณตอนนี้อย่างที่เห็นมีปัญหาหลายอย่างที่รัฐบาลยังจัดการไม่ได้ในส่วนตรงนี้จึงควรจะปล่อยให้กรมการท่องเที่ยวเป็นคนดูแลมากกว่าและที่สำคัญหากมีการถดถอยลงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบระยะยาวกับผู้ประกอบการราย

 

ขอขอบคุณ    ีดฟิำะ   ที่ให้การสนับสนุน